Analiza i audyt dokumentacji medycznej

Analiza i audyt dokumentacji medycznej dla celów :

  • otrzymania należnego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,
  • prowadzonego postępowania polubownego , prokuratorskiego jak i sądowego,
  • zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi i procedurami,
  • kompletności  w posiadanej dokumentacji medycznej  ( często się zdarza, że pacjent bądź jego rodzina dysponuje tylko częścią dokumentacji medycznej, która  nie jest kompletna ),
  • weryfikacji czy mogło dojść do naruszenia praw pacjenta, zdarzenia niepożądanego jak i błędu medycznego.