Druga opinia medyczna - Second opinion

W przypadku, gdy jest potrzeba zweryfikowania leczenia lub diagnozy postawionej przez lekarza prowadzącego, która została postawiona w tzw. pierwszym podmiocie medycznym.

Ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie wcześniejszej diagnozy.

Druga opinia może być realizowana zarówno przez współpracujące z Instytutem Opieki Zdrowotnej  specjalistyczne placówki z Polski jak i innych krajów.