Kosztorysy i oszacowanie kosztów leczenia i rehabilitacji

W ramach Programu Rekonstrukcja Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności jesteśmy w stanie dzięki autorskim rozwiązaniom jak i współpracujących z nami specjalistom dokonać wyliczenia wszelkich przyszłych prognozowanych kosztów związanych z powrotem do zdrowia

i samodzielności .

Przy sporządzeniu kosztorysów pamiętamy o tym, że powrót do zdrowia nie jest tym samym co powrót do samodzielności dlatego analizujemy i bierzemy pod uwagę wszelkie koszty jak i utracone dochody. Analizujemy też jakość życia i koszty utrzymania ze względu na kraj, w którym poszkodowany mieszka i pracuje.