Opinia sądowo - medyczna

Opinia na życzenie klienta może zawierć szczegóły z zakresu ekspertyzy prawno - medycznej

Przydatna jest  szczególnie w sprawach, które się już toczą zarówno przed sądem, prokuraturą, placówką medyczną, towarzystwem ubezpieczeń jak i  inną instytucją.

Opinia zawiera szczegółową analizę przypadku wraz ze wskazaniem i określeniem podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody, lub w przypadku nie wystąpienia zdarzenia udzielenie wyczerpującego komentarza.

Cel opinii:

  • zakwestionowanie stanowiska przeciwnika procesowego ( np. podmiot pozwany ),
  • wskazanie dodatkowych argumentów w procesie,
  • odniesienie się do opinii biegłych ( otwarta i konstruktywna polemika ) i wskazanie istotnych faktów w sprawie, które wcześniej nie były brane pod uwagę.