Pomoc psychologa i psychiatry

W wyniku wypadku czy zdarzenia losowego poszkodowany doznaje nie tylko urazu fizycznego, ale również i psychicznego. W jednej chwili zmienia się sytuacja życiowa poszkodowanego i jego bliskich. Często rozpoczyna się długi proces leczenia, walki o powrót do samodzielności i rekonstrukcji zdrowia. Leczenie i rehabilitacja wymagają czasu, zaangażowania ze strony poszkodowanego i jego bliskich, wysiłku i determinacji. To negatywnie wpływa na nasze emocje i samopoczucie.

Często pomocy potrzebują całe rodziny, poszkodowany nie radzi sobie nie tylko ze swoją niepełnosprawnością, ale też poczuciem bycia ciężarem dla swoich bliskich. Członkowie rodziny potrzebują wsparcia w zakresie zrozumienia swojej roli i zmian, jakie zaszły w ich życiu.

Codzienna opieka nad osobą starszą lub niesamodzielną wymaga przygotowania nie tylko od strony zapewnienia swoim bliskim opieki fizjologicznej, ale również radzenia sobie ze swoimi odczuciami i emocjami.

Opiekunowie, którzy bardzo często zostają pozostawieni sami sobie z problemami dnia codziennego często borykają się z zespołem stresu opiekuna. Jest on efektem konieczności rezygnacji z własnego życia, przemęczenia, braku możliwości zadbania o swoje zdrowie i relaks.

Opiekunowie często rezygnują ze swojego życia zawodowego i społecznego, by móc zająć się podopiecznym. Takie bezgraniczne poświęcenie i przytłaczający ciężar obowiązków mogą z czasem doprowadzić do frustracji, a nawet do depresji. W rezultacie taka osoba przestaje być zdolna do dalszej opieki. W wielu przypadkach dochodzi do rozbicia rodzin, rozwodów lub zaniechania kontaktów. Stan psychiczny i emocjonalny opiekunów ma bezpośredni wpływ na jakość życia i proces dochodzenia do zdrowia podopiecznych.

Adresaci:

 • osoby poszkodowane w wypadkach,
 • rodziny poszkodowanych i ofiar oraz ich bliscy,
 • osoby, które doznały traumy psychologicznej oraz cierpią na zaburzenia stresu pourazowego.

Cele:

 • przyśpieszenie procesu leczenia, aby móc jak najszybciej powrócić do „normalnego” życia,
 • zrozumienie objawów i analiza sytuacji, w jakiej znalazł się poszkodowany i jego rodzina,
 • wytyczenie nowych możliwości, celów i planów na przyszłość,
 • ocena trudności funkcjonowania osoby, która doświadczyła zagrożenia życia, utraty zdrowia lub utraty bliskiej osoby,
 • sporządzenie opinii na temat psychologicznych skutków zdarzenia,
 • pomoc w radzeniu sobie z doświadczeniem traumy lub/i doświadczanych trudności.

W programie:

 • konsultacje indywidualne,
 • warsztaty terapeutyczne,
 • badania i testy,
 • diagnoza poziomu stresu, trudności psychicznych, obniżonych funkcji poznawczych dla codziennego życia badanego,
 • sformułowanie rokowania i zaleceń do rehabilitacji funkcji poznawczych i/lub terapii psychicznych skutków wypadku.

Metoda:

 • Testy psychologiczne,
 • wywiad/rozmowa, interwencja kryzysowa,
 • debriefing,
 • psychoterapia krótkoterminowa i ericsonowska.