Rekonstrukcja Zdrowia –więcej niż tylko leczenie

Dla osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach losowych pierwszym etapem działań jest wykonanie audytu powypadkowego. Na podstawie jego wyników oraz dostępnej dokumentacji medycznej organizowany jest proces rekonstrukcji zdrowia. Podjęte działania umożliwią szybki powrót do zdrowia, samodzielności i zarazem zminimalizowanie skutków wypadku.

Objęcie programem jest możliwe natychmiast po skontaktowaniu się poszkodowanego lub jego rodziny z Instytutem Opieki Zdrowotnej.

Właściwy nadzór nad procesem powrotu do zdrowia oraz dobór odpowiednich specjalistów zwiększa jakość i efektywność rekonstrukcji zdrowia. Pacjenci często nie wiedzą, do jakiego specjalisty udać się ze swoimi schorzeniami, a wskazania niekonsultujących się ze sobą specjalistów mogą się wykluczać.

Autorski Program Rekonstrukcji Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności to:

  • Audyt (diagnoza) stanu zdrowia,
  • Wskazanie lekarza ( i innych specjalistów ) prowadzącego leczenie,
  • Koordynacja leczenia specjalistycznego,
  • Wskazanie lekarzy specjalistów,
  • Umawianie wizyt,
  • Transport do placówki medycznej,
  • Wskazanie właściwych ośrodków realizujących badania i / lub programy specjalistyczne w kraju i za granicą.

Korzyści:

  • Holistyczne podejście do diagnostyki i leczenia,
  • Kompleksowa opieka i koordynacja działań w leczeniu pomiędzy poszczególnymi specjalistami,
  • Unikanie niepotrzebnych wizyt wynikających z błędnych skierowań.