Zarządzanie Ryzykiem Risk Alert

Instytut Opieki Zdrowotnej wraz z innymi podmiotami współpracującymi w Klastrze Medycznym PIKMED, jest partnerem merytorycznym w ramach utworzonego Centrum Kompetencyjnego Risk Alert. W ramach działalności kooperacyjnej wielu podmiotów ( uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, stowarzyszenia branżowe, fundacje, placówki  medyczne typu otwartego i zamkniętego, firmy innowacyjne oraz  autorytety z obszaru Zarządzania Ryzykiem ) rozwijamy projekt Risk Alert w celu podnoszenia standardów związanych z opieką medyczną jak i bezpieczeństwem pacjenta.

Bezpieczna placówka medyczna to nie tylko certyfikaty ale i cały proces komunikacji pomiędzy wejściem pacjenta do placówki aż po jego wypis.