Czym jest Program Rekonstrukcji Zdrowia ?

Program kompleksowej opieki : „REKONSTRUKCJA ZDROWIA WRAZ  Z  POWROTEM DO SAMODZIELNOŚCI”  powstał z myślą o osobach poszkodowanych w wypadkach i wskutek innych zdarzeń losowych, osobach starszych i innych osobach niesamodzielnych,  a także ich rodzinach i bliskich.

Celem programu jest:

  • koordynacja i zapewnienie pomocy w codziennym funkcjonowaniu poszkodowanego i jego rodziny,
  • dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej, psychologicznej, finansowej, odszkodowawczej,prawnej i infrastrukturalnej,
  • zapobieganie  niepełnosprawnościom, wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu ( w tym też chorób  zawodowych ).

Autorski program  Rekonstrukcja Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności to także całokształt działań w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, zapobiegania niepełnosprawnościom i promocji zdrowego trybu życia.

Według Polskiego Czerwonego Krzyża każdego dnia w wypadkach ginie średnio 15 osób, a 160 zostaje rannych.

Najczęściej poszkodowanymi są ludzie w młodym i średnim wieku - w 67 % wszystkich wypadków biorą udział osoby poniżej 45 roku życia.

Program obejmuje przeprowadzanie, za pośrednictwem Instytutu Opieki Zdrowotnej, procesu rekonstrukcji zdrowia z należnego ( przysługującego )  odszkodowania lub z innych dostępnych źródeł. Proces rekonstrukcji zdrowia przeprowadzany będzie w partnerskich ośrodkach medycznych zarówno w Polsce jak i za granicą. Instytut Opieki Zdrowotnej organizuje i prowadzi  nadzór nad przeprowadzeniem procesu rekonstrukcji zdrowia - tym samym obejmujemy pacjenta  najlepszą opieką, zapewniając niezbędny transport i zakwaterowanie po zdarzeniu, którego skutkiem jest utrata zdrowia.

Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest natychmiastowe udzielenie właściwej pomocy medycznej , rehabilitacyjnej i prawnej.  Dlatego oferujemy naszym klientom wsparcie naszych konsultantów medycznych i prawników niezwłocznie po wypadku.