Do kogo jest skierowany program Rekonstrukcji Zdrowia

Adresaci programu  Rekonstrukcja Zdrowia wraz z Powrotem do Samodzielności:

 • Osoby i rodziny osób po wypadkach i zdarzeniach losowych w kraju i za granicą,
 • Osoby, które opiekują się osobą po wypadku,
 • Osoby starsze,
 • Osoby niepełnosprawne.

Cele:

 • Kompleksowa diagnoza stanu zdrowia,
 • Koordynacja leczenia i rehabilitacji ze strony właściwego lekarza prowadzącego leczenie,
 • Znalezienie najwyższej klasy specjalistów,
 • Właściwy dobór terapii medycznej,
 • Dostęp do światowej klasy rozwiązań medycznych,
 • Pomoc w organizacji finansowania leczenia i rehabilitacji ( analiza dostępnych źródeł finansowania ),
 • Uzyskanie należnego świadczenie ( czasami będzie to odszkodowanie lub renta ).