Ekspertyza prawno - medyczna

W sytuacjach kiedy  mogło dojść do naruszenia praw pacjenta, zaistnieje podejrzenie wystąpienia błędu medycznego lub zdarzenia niepożądanego, do którego mogło dojść w placówce medycznej, nasz wykwalifikowany zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, biologów jak i prawników służy pomocą w wykonaniu ekspertyzy mającej na celu potwierdzenie zaistniałego zdarzenia lub zakwestionowanie wystąpienia zdarzenia. Ekspertyza tym samym zawiera podstawę merytoryczną zaistniałego zdarzenia w zakresie medycznym  jak i kwestie prawne wraz ze stosownym  orzecznictwem. W przypadku gdy leczenie dotyczyło kilku placówek na przełomie wielu lat, nasi specjaliści wykonują dokładna analizę, w której wskazują właściwy podmiot jak i precyzyjnie wskazują podmiot zobowiązany do naprawienia szkody. Dokument określa też stan zdrowia po zdarzeniu, uszczerbek na zdrowiu jak i prognozy dotyczące powrotu do zdrowia i samodzielności. Na wniosek klienta przygotowujemy też analizę kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją.

Jesteśmy też w stanie oszacować ryzyko prowadzonej sprawy jak i koszty z nią związanych.

Cel ekspertyzy:

  • pomoc przy podjęciu decyzji czy wystąpić do sądu z daną sprawą, czy też negocjować na drodze polubownej zakończenie sprawy,
  • wsparcie procesu pod kątem dowodowym,
  • obiektywna analiza sprawy na każdym etapie jej prowadzenia,
  • dostęp do aktualnej bazy orzeczeń sądowych jak i opinii specjalistów,
  • chęć skonsultowania sprawy z wykwalifikowanymi specjalistami,
  • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za naprawienia szkody,
  • analiza kosztów prowadzenia sprawy – ograniczenie ryzyka w przypadku jej przegrania,
  • analiza pozwu pod kątem dowodowym.