Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podjęcia pracy w Polsce lub za granicą.

Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne zapewniające kompleksową opiekę medyczną dla osób, które chcą wyjechać do pracy w Unii Europejskiej, np. Holandii, Francji, Niemic i innych państw. Ważne jest by pamiętać o tym, że nie wystarczy być ubezpieczonym w Polskim ZUZ lub KRUS (np. zaczynając pracę w Holandii należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne tzw. zorgverzekering) by posiadać pełną ochronę, oraz by w przypadku hospitalizacji nie zwracać kosztów leczenia. W trosce o zdrowie Klientów Instytut w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferuje ubezpieczenie zdrowotne, zapewniające kompleksową opiekę medyczną w prywatnych placówkach medycznych w Polsce, jaki i poza jej granicami. W razie wypadku i uszkodzeń ciała polisa ubezpieczeniowa pokrywa koszty leczenia w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej. Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce jak i poza granicami ( Unia Europejska jak i inne kraje na świecie) w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.

Atuty ubezpieczenia:

  • Dostęp do najwyższej jakości opieki medycznej,
  • Wszystkie świadczenia medyczne są wykonywane bezgotówkowo, w przypadku wykupienia lekarstw lub środków opatrunkowych koszty będą zwrócone przez ubezpieczalnie,
  • Przy współpracy z towarzystwami ubezpieczeń jest możliwe skorzystanie z dodatkowego ubezpieczenia, w ramach którego zapewniony zostanie m.in.:
  • przywóz leków, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi podczas przebywania poszkodowanego w szpitalu, transport medyczny do i ze szpitala,
  • Całodobowa infolinia medyczna specjalnie dla klientów indywidualnych, gdzie można uzyskać informacje o danych teleadresowych przychodni, godzinach pracy i zakresie usług dostępnych w danej placówce medycznej,
  • Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia i rehabilitację medyczną,
  • Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową najbliższej rodziny w ramach tzw. pakietu rodzinnego,
  • Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.