Zarządzanie szkodą

Jeśli dojdzie do szkody (szkoda komunikacyjna, wypadek w pracy, zdarzenie medyczne lub inne)  na osobie należy niezwłocznie podjąć decyzję w jaki sposób szkoda będzie likwidowana by osoba poszkodowana lub rodzina ( przypadku utraty osoby bliskiej) mogła w sposób bezpieczny przejść przez cały proces.

Dlatego należy od samego początku dobrać właściwych partnerów / ekspertów, którzy staną na wysokości zadania i w sposób rzetelny zajmą się całym procesem biorąc pod uwagę sprawy związane z zabezpieczeniem finansowania na leczenie i powrót do samodzielności, zminimalizują skutki zdarzenia jak i ograniczą negatywne konsekwencje zarówno dla poszkodowanego, jego rodziny i sprawcy zdarzenia.

W przypadku zdarzenia medycznego cały proces zarządzania szkodą wymaga aktywności placówki medycznej by nie doprowadzać do eskalacji problemu jaki wystąpił. Dlatego zapraszamy podmioty medyczne do współpracy w stworzeniu właściwych procedur, które będą mogły być odpowiedzią i wsparciem w momencie zaistnienia szkody.

W przypadku zarządzania szkodą warto też zwrócić uwagę na tzw. sprawy przeszłe ( niezakończone z różnych przyczyn ) , gdyż w dobie obowiązującego ustawodawstwa mamy do czynienia z długim okresem przedawnienia ( szczególnie wtedy, gdy mowa o poważnym uszczerbku na zdrowiu pacjenta ). Dlatego służymy jako zespół wsparciem w wypracowaniu z Państwem nowatorskich rozwiązań, które przyczynia się również do zakończenia wielu spraw będących jeszcze w toku.