Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny

Współpracujemy z najlepszymi placówkami zajmującymi się sprzedażą i dostarczaniem ( w tym wynajmem )  produktów medycznych z zakresu profilaktyki, rehabilitacji i ortopedii oraz materiałów higienicznych. Doradztwo realizowane jest również w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Analizujemy dostępne źródła finansowania by w jak najlepszy sposób dokonać optymalizacji kosztów zaopatrzenia. W niektórych przypadkach z uwagi na źródła finansowania sprzęt dostarczany jest bez ponoszenie kosztów.